Ingatlanjog

Ingatlanjog
  • ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése,
  • bérleti és használati szerződések készítése,
  • építési, vállalkozási szerződések
  • telekalakítási eljárások
  • közös tulajdon megszüntetése,
  • társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, módosítása,
  • ingatlanokhoz kapcsolódó adó- és illeték tanácsadás,