Társasági és gazdasági jog

Gazdasági jog

Gazdasági társaságok (betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság), egyéb szervezetek (szövetkezet, egyesülés)

 • alapítása, létesítése,
 • létesítő okirat módosítása, tagváltozás,
 • átalakulásának – társasági forma váltás, egyesülés, összeolvadás, kiválás, szétválás – jogi ügyintézése,
 • végelszámolás, egyszerűsített végelszámolási eljárás
 • csőd-, felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtása,
  • adós, vagy hitelező teljes körű képviselete az eljárás során,
  • hitelezői igény bejelentés,
 • jogi tanácsadás,

Követelés kezelés

 • fizetési felszólítás,
 • fizetési meghagyás iránti kérelem,
 • peres eljárásban képviselet
 • végrehajtási eljárás

Gazdálkodó szervezeteknél felmerülő jogi ügyekben peren kívüli, vagy peres képviselet (pl. hibás teljesítés, kártérítés), eseti, vagy állandó képviselet,

Polgári jogi szerződések, okiratok szerkesztése, véleményezése,

 • pl. vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, bérleti szerződések, stb.